VIDEOINSTALLATION

meu nome é_
meu nome é_ / my name is| concrete blocks, video (loop, 12’21”, 1920 x 1080, color, sound) | Award Redes e Ruas 2016

sp | video (1920 x 1080, color, sound, loop)


Para Mahal, Tamí, para Camirí/To Mahal, Tamí, to Camirí | video (loop, 11’50”, 1920 x 1080, color, sound), engraving

visita pocket / pocket visit | video, loop, 3’14”,1920 x 1080, color, sound